i-KIDS Club & After School

i-Kids este un program complet de activități care completează școala și se axează
pe dezvoltarea inteligențelor multiple ale copiilor.

Prin programul nostru, antrenăm copiii să-și formeze o personalitate de învingător.
Un învingător este acea persoană care știe cine este, își cunoaște talentele și știe să-și acceseze resursele pentru a trăi o viață în armonie și bunăstare.
Este persoana care și-a dezvoltat inteligența interpersonală, intrapersonală, kinestezică, vizual-spațială, muzicală, naturalistă, verbal-lingvistică, logico-matematică și existențială.

i-Kids in imagini!

Programul i-Kids

Programul i-Kids este pregătit și facilitat de profesioniști în educație și dezvoltare personală și se desfășoară sub forma de cursuri, ateliere sau cluburi.
Prin toate activitățile desfășurate cu copiii în cursul anului școlar, urmărim
dezvoltarea următoarelor calități, abilități și competențe:

 • Creșterea curiozității
 • Creșterea toleranței față de ceilalți
 • Folosirea în mod spontan a unui vocabular precis și amplu
 • Tendința de a apela la diverse surse de informație
 • Tendința de a apăra puncte de vedere, poziții, păreri pe baza unei gândiri logice
 • Creșterea capacității de autoevaluare si autocritică
 • Creșterea disponibilității de a-și asuma responsabilități
 • Creșterea dispoziției de a lua parte în mod activ la activitățile practice și în discuții
 • Creșterea perioadei de timp în ceea ce priveste atenția și concentrarea
 • Îmbunătățirea calității întrebărilor și a răspunsurilor în termeni clari, pertinenți și satisfăcători
 • Creșterea entuziasmului cu care se confruntă activitățile
 • Creșterea sentimentului de competență și a nivelului de auto-stimă
 • Implicarea în activități noi și mai puțin cunoscute
 • Reducerea fricii în fața unui lucru nou si complex
 • Dezvoltarea si crearea unor strategii neobișnuite și ingenioase pentru rezolvarea problemelor
 • Creșterea gândirii divergente și a tendinței de a găsi răspunsuri alternative
 • Diminuarea nivelului de frustrare și de frică în fața insuccesului
 • Reducerea fricii în fața unui lucru nou si complex
 • Dezvoltarea si crearea unor strategii neobișnuite și ingenioase pentru rezolvarea problemelor
 • Creșterea gândirii divergente și a tendinței de a găsi răspunsuri alternative
 • Diminuarea nivelului de frustrare și de frică în fața insuccesului
 • Schimbarea pozitivă a relațiilor inter-personale