i-KIDS Centrul Educational

“Inteligența este o energie caracterizată prin plasticitate.” Reuven Feuerstein

i-Kids este un concept educational care abordează preșcolarii și școlarii mici.

i-Kids After School este un program educațional care completeaza școala și se axează pe dezvoltarea inteligențelor multiple ale copiilor. Prin programul nostru, antrenăm copiii să-și formeze o atitudine de învingător. Un învingător este acea persoană care știe cine este, își cunoaște talentele și știe să-și acceseze resursele pentru a trăi o viață în armonie și bunăstare.

Grădinița i-Kids Garden este un mediu creat pentru preșcolari care asigură ambianța și resursele necesare creșterii armonioase a copiilor, pentru realizarea potențialului conținut de fiecare. După o experiență de 3 ani în activități educaționale adresate școlarilor, a luat ființă Grădinița i-Kids Garden care își propune să aplice principiile învățării mediate elaborate de profesorul Reuven Feuerstein prin medierea experienței de învățare la preșcolari.

i-Kids in imagini!

Programul i-Kids

Programul i-Kids este pregătit și facilitat de profesioniști în educație și dezvoltare personală și se desfășoară sub forma de cursuri, ateliere sau cluburi.
Prin toate activitățile desfășurate cu copiii urmărim
dezvoltarea următoarelor calități, abilități și competențe:

 • Creșterea curiozității
 • Creșterea disponibilității de a ajuta si de a fi ajutați
 • Tendința de a citi în mod spontan instrucțiunile sau de a cere lămuriri
 • Creșterea toleranței față de ceilalți
 • Diminuarea numărului de greșeli
 • Creșterea necesității de a fi preciși
 • Folosirea în mod spontan a unui vocabular precis și amplu
 • Tendința de a apela la diverse surse de informație
 • Tendința de a apăra puncte de vedere, poziții, păreri pe baza unei gândiri logice
 • Creșterea capacității de autoevaluare si autocritică
 • Creșterea disponibilității de a-și asuma responsabilități
 • Creșterea dispoziției de a lua parte în mod activ la activitățile practice și în discuții
 • Disponibilitate majoră de a se oferi voluntar în activități facultative
 • Disponibilitatea majoră de a accepta confruntarea cu sarcini la un nivel de dificultate ridicat
 • Creșterea perioadei de timp în ceea ce priveste atenția și concentrarea
 • Participarea majoră la activități prin formularea întrebărilor si a expunerii gândurilor personale
 • Îmbunătățirea calității întrebărilor și a răspunsurilor în termeni clari, pertinenți și satisfăcători
 • Creșterea sensibilității relațiilor inter-personale cu ajutorul unei comprensiuni mai bune față de celălalt
 • Uz spontan și conștient al funcțiilor si operațiilor mintale
 • Creșterea entuziasmului cu care se confruntă activitățile
 • Creșterea sentimentului de competență și a nivelului de auto-stimă
 • Majora dispoziție de a participa în activități noi și mai puțin cunoscute
 • Reducerea fricii în fața unui lucru nou si complex
 • Dezvoltarea si crearea unor strategii neobișnuite și ingenioase pentru rezolvarea problemelor
 • Creșterea gândirii divergente și a tendinței de a găsi răspunsuri alternative
 • Diminuarea nivelului de frustrare și de frică în fața insuccesului
 • Schimbarea pozitivă a relațiilor inter-personale