Curs Dezvoltare Personala Copii prin Metoda Feuerstein

Programul de îmbogățire instrumentală a fost conceput şi experimentat de Reuven Feuerstein în urmă cu șapte decenii, pentru creşterea modificabilității cognitive, a capacității de adaptare la diferite situații apărute de-a lungul vieții.

Reuven Feuerstein a dezvoltat în timp metode de evaluare și predare inovative care se aplică astăzi în multe țări. Învățarea mediată ajută persoana să-și dezvolte eficient procesele cognitive și astfel să devină o persoană cu stil autonom și independent de învățare.

Metoda Feuerstein caută să stimuleze abilităţile fundamentale de gândire şi să corecteze deficienţele, punând la dispoziţie copiilor concepte, abilităţi, strategii, opţiuni şi tehnici necesare pentru a funcţiona autonom, dezvoltând totodată creşterea motivaţiei, şi pentru a-i ajuta să “înveţe cum să înveţe”.

Prin aplicarea Metodei Feuerstein, urmărim:

❖Dezvoltarea flexibilității cognitive a copilului

❖ Corectarea funcțiilor cognitive deficiente

❖ Achiziționarea de concepte de bază, etichete și operații

❖ Crearea motivației intrinseci prin formare de obiceiuri

❖ Crearea moțivatiei intrinseci prin exercitii

❖ Crearea procesului de gândire reflectiv și introspectiv

❖ Crearea unei atitudini active de învățare

Curs Dezvoltare Personala Copii Metoda Feuerstein

Acest program constă în utilizarea unor seturi de fișe, de tip foaie – creion, care îl pun pe copil în situația de a face analiza situațiilor prezentate, de a sintetiza, generaliza, abstractiza, practic, pun în funcție, simultan, toate operațiile gândirii.

Acest program:
• Învaţă copilul să elaboreze și să aplice strategii de rezolvare;
• Învaţă copilul să definească și să opereze cu concepte;
• Învaţă copilul să identifice o problemă;
• Învaţă copilul să formuleze o soluţie de rezolvare;
• Învaţă copilul să-și dezvolte limbajul;
• Învaţă copilul să înțeleagă și să identifice emoțiile;
• Învaţă copilul să reacționeze adecvat în situații noi de viață.

Beneficiile Metodei Feuerstein
• Dezvoltarea gândirii
• Gândirea divergentă
• Independența în gândire
• Învățarea eficientă
• Îmbunătățirea comunicării
• Dezvoltarea abilităților cognitive
• Diminuarea agresivității verbale și fizice
• Creşterea nivelului de atenţie
• Îmbunătăţirea relațiilor inter-personale
• Îmbunătăţirea învăţării
• Creșterea curiozității
• Creșterea disponibilității de a ajuta si de a fi ajutați
• Creșterea toleranței față de ceilalți

Beneficiile Metodei Feuerstein
• Creșterea sentimentului de competență și a nivelului de auto-stimă
• Reducerea fricii în fața unui lucru nou si complex
• Corecția spontană a greșelilor
• Diminuarea numărului de greșeli
• Creșterea necesității de a fi preciși
• Folosirea în mod spontan a unui vocabular precis și amplu
• Tendința de a apăra puncte de vedere, poziții, păreri pe baza unei gândiri logice
• Dezvoltarea si crearea unor strategii neobișnuite și ingenioase pentru rezolvarea problemelor
• Diminuarea nivelului de frustrare și de frică în fața insuccesului

Ești Gradiniță sau Centru Educațional, intra în legătură cu noi pentru a introduce Cursul de Dezvoltare Personală prin Metoda Feuerstein în oferta educațională!

Ești Părinte, intră in legatură cu noi pentru a programa o ședință pentru copilul tău de dezvoltare personală prin metoda Feuerstein!